Ενδιαφερόμαστε για υποψηφίους με το κάτωθι προφίλ:

1. Ενδιαφέρον για την λειτουργία μιας επιχείρησης πλήρους απασχόλησης.

2. Θετική διάθεση.

3. Άριστες δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών.

4. Περιβαλλοντικές ανησυχίες.

5. Ισχυρή δέσμευση απέναντι στην επιχείρηση με οδηγό την επιτυχία.

Εάν ανταποκρίνεστε στο προφίλ μας, σας καλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να μας την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι πληροφορίες που θα μας δοθούν θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εχεμύθεια.

If you run another company or similar.
What does your company currently own/operate business